westfila-2016

Nationaal Kampioenschap voor Filatelie
West-Vlaanderen


Wanneer Julius Caesar ruim tweeduizend jaar geleden het gebied van het huidige West-Vlaanderen verovert, wordt dit bewoond door de Morinen en de Menapiërs. Deze kustvolkeren hebben de reputatie krijgszuchtig te zijn, maar ook koppig en ondernemend.In de 8e eeuw is er voor het eerst sprake van de gouw Vlaanderen. Het gaat op dat ogenblik nog om een erg beperkt gebied rond Oudenburg en Brugge.


Vanaf de 9e eeuw beginnen de graven van Vlaanderen vanuit hun burcht in Brugge het gebied aanzienlijk uit te breiden. In enkele generaties tijd ontstaat zo het graafschap Vlaanderen als een belangrijke politieke entiteit in het Europa van die tijd. Het graafschap omvat de huidige provincies West- en Oost-Vlaanderen, én Zeeuws- en Frans-Vlaanderen.


Het is een welvarende regio met bloeiende handel. Brugge, Ieper en Kortrijk eisen meer onafhankelijkheid van de Franse koningen, een wens die uitmondt in een heftige oorlog. De Vlamingen behalen een verrassende overwinning op het Franse ridderleger in de 'Slag der Guldensporen', we schrijven 11 juli 1302. In de 14e eeuw wordt Vlaanderen opgenomen in het rijk van de Bourgondische hertogen.In de 15e eeuw komt Vlaanderen terecht in de 17 provinciën van de Bourgondische Nederlanden.


In de woelige 16e eeuw raakten zij onder het bewind van Spanje. Dat harde bestuur leidde tot een gewapende opstand waarop een lange strijd van meer dan 80 jaar volgde. Sinds dan bestaat er een bestendige deputatie.


In 1714 kwam de rest van de Zuidelijke Nederlanden onder Oostenrijks bestuur, na het uitsterven van de Spaanse tak van de Habsburgers en het aantreden van de Bourbons. Dit bleef zo tot 1795.


Frankrijk viel de Zuidelijke Nederlanden binnen in 1792 en bezette die tot 1814. Hier eindigt de geschiedenis van het graafschap Vlaanderen definitief.Reeds vóór de definitieve nederlaag van Napoleon I in Waterloo, besloten de geallieerden op het Congres van Wenen (1815) een gordel van bufferstaten rond Frankrijk aan te leggen. Met dit doel werden de Zuidelijke Nederlanden opnieuw met de Verenigde Provinciën versmolten en op dit moment is de provincie West-Vlaanderen ontstaan.


Het Verenigd Koninkrijk duurde niet lang en het kwam tot een breuk tussen Noord en Zuid met de Belgische Revolutie, die geïnspireerd was door de Julirevolutie in Frankrijk. Onverstandig koninklijk militair ingrijpen maakte dat de opstand levensvatbaar werd, en gesteund door Franse soldaten en diplomatie, slaagde de afscheiding ondanks de Noordelijke zege tijdens de Tiendaagse Veldtocht.


Na de Belgische Revolutie van 1830 bleef West-Vlaanderen een provincie, maar dit maal van het Koninkrijk België.De eerste helft van de 20e eeuw vormt de regio het strijdtoneel van twee wereldoorlogen. Tot tweemaal toe wordt hij bezet en bevrijd. Talrijke monumenten en gedenkstenen getuigen van deze periode.


Het verhaal van de Eerste Wereldoorlog is overal aanwezig in de provincie. De 160 begraafplaatsen zijn nu oorden van rust en bezinning. Ze herinneren de bezoeker aan de honderdduizenden oorlogsslachtoffers en de zinloze bloederige veldslagen die er plaats vonden


Tijdens de Tweede Wereldoorlog probeerde de duitse bezetter de economie te herstellen en de rust en kalmte onder de bevolking te bewaren. Ondanks het oorlogsgeweld bleef het dagelijkse leven voor de meeste burgers gewoon zijn gang gaan weliswaar met bepaalde restricties. Al bij al was de oorlogs schade in West-Vlaanderen redelijk beperkt, vergeleken met andere regios.West-Vlaanderen ligt als enigste Belgische provincie aan de Noordzee. Het noorden en westen van de provincie bestaat uit polders. De rivier de IJzer stroomt door dit gebied.


Meer naar het zuiden en het oosten toe komen er meer heuvels in het landschap. Het zuiden van West-Vlaanderen hoort bij het West-Vlaams Heuvelland. Hier ligt ook het hoogste punt van de provincie, de Kemmelberg met 156 meter. Hier stromen onder meer de Schelde en de Leie.


West-Vlaanderen grenst als enigste Vlaamse provincie zowel aan Frankrijk als aan Nederland. 22% van de provincie bestaat uit stad en 68% uit akkers, weiden, bos en water.


West-Vlaanderen heeft niet één grootste stad, maar eigenlijk vier grote steden. Dit zijn Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare.
Bron: wikipedia